VI Krajowe Spotkanie Ginekologów i Położników

23 – 24 LUTY 2018r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający punkty edukacyjne  przyznane przez Okręgową Izbę Lekarska. Dodatkowy certyfikat otrzymają uczesnicy warsztatów.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2