VI Krajowe Spotkanie Ginekologów i Położników

23 – 24 LUTY 2018r.

PROGRAM

23 luty

(piątek)

8.55
Otwarcie Kongresu. Przywitanie gości
Prof. Przemysław Oszukowski, Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Ginekologiczno – Położniczy WSS w Zgierzu

 


9.00 – 11.00
I Sesja Endokrynologiczna
Moderatorzy: Prof. Tomasz Pertyński, Prof. Stanisław Radowicki, Prof. Jerzy Sikora
9:00 – 9.15 Trudności diagnostyczne PCO u nastolatek.
Prof. Iwona Bojar, Zakład Zdrowia Kobiet
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
9.15- 9.30 Dysmenorhea – zasady postępowania.
Prof. Stanisław Radowicki, II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
w Warszawie
9.30 – 9.45 Choroba zakrzepowo-zatorowa w ginekologii.
Prof. Maciej Wilczak, Katedra i Zakład Edukacji Medycznej UM w Poznaniu
9.45 – 10.00 Wpływ głębokiej endometriozy na płodność
Prof. Marek Grabiec, Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii
Onkologicznej CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu
10.00 – 10.15 Nowoczesne leczenie przetok pęcherzowo - pochwowych
Prof. Krzysztof Szyłło, Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii OnkologicznejI CZMP w Łodzi
Test wyboru ( 45 minut )

11.00 – 11.30  - Przerwa kawowa

 

 

11.30 – 13.30.
II Sesja Perinatologia
Moderatorzy: Prof. Krzysztof Czajkowski, Prof. Bożena Leszczyńska – Gorzelak

11.30 - 11.45 Cięcie cesarskie na życzenie, za i przeciw   
Prof. Krzysztof Czajkowski, Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM w Warszawie,Konsultant Krajowy ds. Ginekologii i Położnictwa
11.45 - 12.00 Zastosowanie progesteronu w perinatologii.
Prof. Magdalena Michalska, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Kaliszu.
12.00 - 12.15 Jak unikać urazów okołoporodowych krocza ?
Prof. Bożena Leszczyńska – Gorzelak, Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM
w Lublinie
12.15 - 12.30 Badania dopplerowskie w świetle EBM
Prof. Mariusz Dubiel, Klinika Medycyny Matczyno – Płodowej, Ginekologii
i Neonatologii CM w Bydgoszczy CM UMK w Toruniu

Test wyboru (30 minut)

13.00 – 14.00 – Lunch

 14.00 – 16.25
III Sesja Ginekologia
Moderatorzy: Prof. Włodzimierz Sawicki, Prof. Stefan Sajdak
14.00 - 14.15 Poród po przebytym cięciu cesarskim – aktualne trendy.
Prof. Krzysztof Cendrowski, Oddział Ginekologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski
w Warszawie
14.15 - 14.30 Wyniki położnicze w Polsce na tle wyników europejskich.
Dr Tomasz Maciejewski, Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka
w Warszawie
14.30 - 14.45 Leczenie mięśniaków macicy -  rutyna czy wyzwanie ?
Prof. Włodzimierz Sawicki, Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych
i Ginekologii Onkologicznej WUM w Warszawie
14.45 - 15.00 Guz jajnika i co dalej ?
Prof. Stefan Sajdak, Klinika Ginekologii Operacyjnej UM w Poznaniu
15.00 – 15.15 Rak błony śluzowej trzonu macicy
Prof. Dariusz Wydra, Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii
Ginekologicznej Gdański Uniwersytet Medyczny
15.15 - 15.30 Histerektomia - jak ja to robię
Prof. Jacek Wilczyński, Klinika Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
15.30 - 15.45 Czy wyniki badania PROSPECT to koniec stosowania siatek w uroginekologii?
Prof. Tomasz Rechberger, II Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie
15.45 - 16.00 Rola antybiotykoterapii w uroginekologii - czy istnieje alternatywny sposób postępowaniau pacjentek z nawracającymi zakażeniami układu moczowego u kobiet?
Prof. Tomasz Rechberger, II Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie

Test wyboru (25 minut)16.25 – 17.45
IV Sesja Onkologia
Moderatorzy: Prof. Zbigniew Kojs, Prof. Krzysztof Szyłło
16.25 – 16.40 Poród bez bólu
Prof. Jerzy Sikora, Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof. Starzewskiego w Zabrzu
16.40 - 16.55 State of art farmakologicznego leczenia mięśniaków macicy.
Prof. Jacek Suzin, Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej ICZMP w Łodzi
16.55 – 17.10 Najnowsze trendy w leczeniu raka jajnika a limfadenektomia
Prof. Dariusz Samulak, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka UM w Poznaniu
17.10 - 17.25 Zastosowanie w praktyce myoinozytolu
Prof. Tomasz Stetkiewicz, Klinika Ginekologii ICZMP w Łodzi


Test wyboru ( 20 minut)

Warsztat I

Podstawy szycia laparoskopowego w ginekologii.
Dr Jarosław Cieślak, Łódź
I Część teoretyczna
II Cześć praktyczna. Ćwiczenia praktyczne na trenażerach.
I Grupa 8 os. godz 11.30 - 13.00
II Grupa 8 os. godz. 14.30 - 16.00

17.40   Zakończenie pierwszego dnia obrad

 

24 luty

(sobota)

9.45 – 11.45
V Sesja Położnictwo
Moderatorzy: Prof. Jarosław Kalinka, Prof. Hubert Huras

9.00 – 9.15 Leczenie bólu pooperacyjnego
Dr Bogusław Sobolewski, Zakład Anestezjologii ICZMP w Łodzi
9.15 – 9.30 Choroby autoimmunologiczne a wady płodu
Prof. Hubert Huras, Klinika Położnictwa i Perinatologii CM UJ w Krakowie
9.30 – 9.45 Pessar czy szew okrężny na szyjkę macicy ?
Prof. Jarosław Kalinka, Klinika Perinatologii UM w Łodzi
9.45 – 10.00 Wyniki ASPRE – nowe spojrzenie na zastosowanie aspiryny w perinatologii
Dr Mariusz Grzesiak, Klinika Położnictwa i Ginekologii ICZMP w Łodzi
10.00 - 10.15 Zastosowanie dydrogesteronu w poronieniu zagrażającym u pacjentki z ryzykiemnadciśnienia tętniczego indukowanego ciążą
Dr n. med. Marta Joanna Monist, Klinika Ginekologii Operacyjnej w Lublinie
10.15 - 10.30 Zespół HELLP
Prof. Hanna Kwaśniewska, Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży UM w Lublinie
10.30 – 10.45 Spojrzenie położnika na zakażenie wewnątrzowodniowe
Prof. Grzegorz Bręborowicz, Klinika Petrinatologii i Ginekologii UM w Poznaniu
10.45 – 11.00 Noworodek z ciąży powikłanej zakażeniem wewnątrzowodniowym
Prof. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz, Katedra Neonatologii UM w Poznaniu


Test wyboru (45 minut)

11:45 - 12.15 Przerwa kawowa

 

 

12.15 – 13.30
VI Sesja Ultrasonografia
Moderatorzy:  Prof. Piotr Sieroszewski, Prof. Romuald Dębski

12.15 – 12.30 USG prenatalne w diagnostyce chorób ciężarnej
Prof. Piotr Sieroszewski, Katedra Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego
12.30 – 12.45 Ultrasonografia w diagnostyce mięśniaków macicy
Prof. Romuald Dębski, Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie
12.45 - 13.00 Ultrasonografia w epoce oceny pozakomórkowego DNA
Dr Anna Fuchs, Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof. Starzewskiego w Zabrzu

Test wyboru ( 30 minut)

 

 

13.30 – 14.45
VII Sesja Varia
Moderatorzy: Prof. Hubert Huras, Prof. Piotr Woźniak


13.30 – 13.45 Zespoły bólowe w codziennej praktyce położnika i ginekologa.
Prof. Piotr Woźniak, II Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi
13.45 - 14.00 Powikłania położnicze u otyłych ciężarnych.
Dr Agnieszka Pięta – Dolińska, Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, Oddział Ginekologiczno-Położniczy WSS w Zgierzu.
14.00 - 14.15 Ocena wydolności układu krążenia u płodu
Dr Katarzyna Janiak, Klinika Rozrodczości i Terapii Płodu, ICZMP w Łodzi

Test wyboru (30 minut)

 

 

14.45
Podsumowanie i zamknięcie Kongresu
Prof. Przemysław Oszukowski

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2